Klimaatkennis voor de lange termijn. Naar een adaptief klimaatbestuur

In het Working Paper Klimaatkennis voor de lange termijn. Naar een adaptief klimaatbestuur beschrijft Arthur Petersen welke kennis nodig is voor het maken van klimaatbeleid voor de lange termijn. Welke onzekerheden en ontwikkelingen doen er toe in de wetenschap? 

Petersen gaat vervolgens in op de vraag hoe deze kennis georganiseerd zou moeten worden en welke instellingen hierbij zouden kunnen passen. Hoe zou een kennisorganisatie zich moeten opstellen om om te kunnen gaan met onzekerheden en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn? Adaptief klimaatbestuur kan hierin een leidraad zijn. Bij wijze van illustratie beantwoordt hij deze vraag door de Wetenschappelijke Klimaatraad, het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland en het Deltaprogramma te bespreken.