WRR bezoekt Limburg

Twee keer per jaar gaat de WRR op werkbezoek. Dit voorjaar stond het werkbezoek in het teken van de WRR-projecten Nederland in een vergrijzende wereld en Deskundige overheid. Gedurende het tweedaagse werkbezoek bezocht de WRR het ABP, DSM, Chemelot en de gemeente Heerlen. Ook sprak de raad uitgebreid met de commissaris van de Koning Roemer, gedeputeerde Van Toorenburg en burgemeester Delissen (gemeente Peel en Maas). De WRR gaat regelmatig op werkbezoek, ook in de regio. De werkbezoeken geven de WRR zicht op de maatschappelijke kwesties die er spelen en bieden de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen voor de diverse adviestrajecten.

Het bezoek startte met een bijeenkomst bij ABP en APG. Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen en zijn medewerkers vertelden hoe ABP keuzes en afwegingen maakt met het oog op toekomstige ontwikkelingen en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Dit gaf ook een goed beeld van de dilemma’s waarmee het pensioenfonds geconfronteerd wordt. Aansluitend kreeg de WRR een rondleiding door het klantcontactcentrum van APG en sprak daar diverse medewerkers. In de avond sprak de WRR uitgebreid met de commissaris van de Koning Emile Roemer, gedeputeerde Madeleine van Toorenburg en burgemeester Wilma Delissen (gemeente Peel en Maas). Het gesprek gaf een goed beeld van de diversiteit aan uitdagingen in de provincie variërend van armoede tot drugscriminaliteit. Opvallend was de grote betrokkenheid die de drie bestuurders uitstraalden voor de publieke zaak in Limburg.

De tweede dag werd de WRR ontvangen bij DSM. DSM liet zien welke transitie zij doormaken en ambiëren. Daarbij was er specifiek aandacht voor de ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van biotechnologie en voedsel. Het gesprek werd vervolgd door een rondleiding over industriecomplex Chemelot. Tot slot bezocht de WRR de gemeente Heerlen. Na een gesprek met burgemeester Roel Wever en zijn wethouders vertrok het gezelschap naar Heerlen-Noord, in het bijzonder de wijk Vrieheide-de Stack. Hier sprak de WRR uitgebreid met Harry van Dijck van Weller Wonen. Daarna ontving directeur Lita Wiggers de WRR bij het archief Rijckheyt. Hier sprak de WRR met de zeer gemotiveerde Ron Meijer (programmadirecteur Alliantie Heerlen-Noord) over de complexe opgaven waar dit stadsdeel voor staat.

Werkprogramma

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken en stelt beleidsalternatieven voor. Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld.