Start nieuwe raadsperiode

Januari 2023 startte de nieuwe raadsperiode die loopt van 2023 tot 2027.

De huidige samenstelling van de raad is:

 • Catrien Bijleveld – hoogleraar methoden en technieken van empirisch-juridisch en criminologisch onderzoek, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mark Bovens (adviserend lid) – hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Utrecht
 • Godfried Engbersen (adviserend lid) – hoogleraar Algemene Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Paul ’t Hart – hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Utrecht
 • Ernst Hirsch Ballin (adviserend lid) – emeritus universiteitshoogleraar, Tilburg University
 • Suzanne Hulscher – hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer, Universiteit Twente
 • Corien Prins (voorzitter) – hoogleraar Recht en Informatisering, Tilburg University
 • Mathieu Segers – hoogleraar Europese geschiedenis en integratie, Maastricht University
 • Casper de Vries – hoogleraar monetaire economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Secretaris: Frans Brom – hoogleraar normatieve aspecten van wetenschappelijke beleidsadvisering

In 2024 treden ook de volgende leden toe:

 • Maarten Lindeboom – hoogleraar Economie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Tanja van der Lippe – hoogleraar Sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties, Universiteit Utrecht
 • Ab Klink – hoogleraar zorg, arbeid en politieke sturing, Vrije Universiteit Amsterdam

Met het aantreden van de nieuwe raad nemen we afscheid van de leden Arnoud Boot en Marianne de Visser.

Over de raad

Raadsleden zijn onafhankelijk en functioneren zonder last en ruggespraak. Bij de samenstelling van de raad wordt op individueel niveau gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, affiniteit met beleidsvraagstukken en bij voorkeur bestuurlijke dan wel politiek-bestuurlijke ervaring. Verder is ook de diversiteit in wetenschappelijke disciplines van belang.

Vijfjaarlijkse evaluatie

Iedere vijf jaar vraagt de raad een externe commissie om de raadsperiode te evalueren. Dit voorjaar verschijnt het evaluatierapport over de vorige raadsperiode.

Over de WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot migratiediversiteit en van houdbare zorg tot de toekomst van werk. De adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend.