Welkomstpodcast Tweede Kamer

De verkiezingen zijn voorbij, nieuwe politieke partijen en Kamerleden hebben hun plek ingenomen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het parlement en de nieuw te vormen regering staan de komende jaren voor complexe vraagstukken. In een speciale podcastaflevering stelt voorzitter Corien Prins de WRR voor. Aan welke adviestrajecten werkt de WRR momenteel? En welke onderwerpen zijn de komende jaren belangrijk voor het Nederlandse regeringsbeleid? In deze podcast passeren onderwerpen als de toeslagenaffaire, de coronacrisis, digitale veiligheid en de houdbaarheid van onze gezondheidzorg de revue.

Zes beleidsthema's voor de toekomst

Behalve de welkomstpodcast, hebben alle Kamerleden het memo ‘Beleidsthema’s voor de lange termijn’ ontvangen. De WRR heeft dit memo in 2019 specifiek opgesteld voor de programmacommissies. Met dit memo wilde de raad de programmacommissies van de politieke partijen ondersteunen bij het formuleren van een visie op de grote vraagstukken waar ons land de komende jaren voor komt te staan.

Gebaseerd op het werk van de afgelopen jaren is de WRR tot 6 beleidsthema's gekomen die van belang zijn voor Nederland op de lange termijn: flexibiliteit en zekerheid, samenleven in verscheidenheid, veerkrachtige en duurzame economie, digitalisering en overheidsbeleid, waardegedreven openbaar bestuur en internationale coördinatie en veiligheid in een multipolaire wereld.

Podcastserie Vogelvlucht

De welkomstpodcast voor Kamerleden is de nieuwste aflevering in de reeks ‘Vogelvlucht’. In de reeks ‘Vogelvlucht’ duiken we in de achtergrondverhalen van de WRR. Verschillende onderwerpen en publicaties, zoals ‘de toekomst van werk’,‘Weten is nog geen doen’, ‘Samenleven in verscheidenheid’ en Digital Disruption kwamen al aan bod. In de eerste aflevering: ‘Het verhaal van de WRR ging podcastpresentator Peter de Ruiter uitgebreid in gesprek met voorzitter Corien Prins en secretaris Frans Brom over vragen als: ‘Hoe komen onderwerpen op het werkprogramma van de raad? en Hoe vertaalt de WRR wetenschappelijke inzichten naar beleidsadviezen?