Hernieuwde aandacht voor gebruik westers/niet-westers

Met de discussie rond de Barometer Culturele Diversiteit die het Ministerie van SZW door het CBS laat uitvoeren is er hernieuwde aandacht voor het gebruik van de tweedeling ‘westers en niet-westers’. Vijf jaar geleden concludeerde de WRR in de Verkenning Migratie en classificatie dat deze tweedeling niet langer past bij onze samenleving. Het onderscheid is onnavolgbaar, de verschillen binnen deze twee groepen zijn groot en het onderscheid is rangschikkend. Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving en dat vraagt om meervoudige indelingen en labels. In plaats van een standaard tweedeling is het beter om de indeling naar herkomstgroepen af te laten hangen van de onderzoeks- of beleidsvraag die men wil beantwoorden.

WRR-advies

Momenteel schrijft de WRR een advies die de oproep om de tweedeling af te schaffen verder uitwerkt. Daarbij kijkt de WRR ook naar mogelijke alternatieven. Hoewel dit advies nog in ontwikkeling is, wordt in de NRC van 20 april jl. al wel uit een conceptversie geciteerd. De WRR hecht veel waarde aan de kwaliteit van zijn publicaties. Conceptadviezen worden dan ook uitgebreid in de raad en met externe reviewers besproken. Omdat dit proces nog niet is afgerond kan de WRR nu niet ingaan op de specifieke inhoud. De publicatie wordt tegen de zomer verwacht.