Het belang van langetermijnstrategie

De veranderingen die zich in de 21ste eeuw aandienen zijn complex. Wat is er nodig om mensen een stabiele basis te blijven bieden? Hoe kunnen we ons voorbereiden op onzekere, potentieel ontwrichtende veranderingen in de verhouding tussen politiek, technologie en maatschappelijke ontwikkeling? 

Langetermijnstrategie en WRR

In een bijdrage aan het congresboek voor de Bilderbergconferentie VNO-NCW 2019 betoogt Ernst Hirsch Ballin, universiteitshoogleraar TiU en WRR-raadslid, het belang van een langetermijnstrategie, óók in democratieën met periodieke verkiezingen.

Ballin baseert zijn betoog over het balang van langetermijnstrategie o.a. op de volgende WRR rapporten:

Het algemene thema van de Bilderbergconferentie VNO-NCW 2019 is 'Technologie & Innovatie als sleutel voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen'.

De bijdrage aan de Bilderbergconferentie 2019 kunt u nalezen op pagina 72-78 van Technologie & innovatie (pdf) dat voor deze conferentie is samengesteld.