Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen?

In het politieke en het maatschappelijke debat wordt regelmatig gesproken van ‘maatschappelijke scheidslijnen’. Dat is bijna altijd in negatieve zin. Maar wat zijn maatschappelijke scheidslijnen eigenlijk? En wanneer nemen ze onwenselijke vormen aan? Deze vragen staan centraal binnen de WRR-Verkenning Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen? die op 12 januari 2017 is gepubliceerd.

Theoretische reflectie

De WRR heeft de afgelopen jaren diverse publicaties uitgebracht met feiten en cijfers over maatschappelijke verschillen, zoals de bundels Hoe ongelijk is Nederland? en Gescheiden werelden? (samen met het SCP). Deze verkenning gaat in op de theoretische achtergronden bij het onderwerp. De studie vormt een rondgang langs psychologische, sociologische en politiek-filosofische literatuur op zoek naar antwoorden.

Project Maatschappelijke Scheidslijnen

De verkenning Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen? is geschreven door dr. Will Tiemeijer, onderzoeker bij de WRR, en maakt onderdeel uit van het project Maatschappelijke Scheidslijnen, waaraan ook prof. dr. Mark Bovens en drs. Anne-Greet Keizer deelnemen.