Compensation for Victims of Disasters in Belgium, France, Germany and the Netherlands

In Compensation for Victims of Disasters in Belgium, France, Germany and The Netherlands, evalueren Véronique Bruggeman en Michael Faure financiële compensatie voor slachtoffers van natuurrampen en industriële rampen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Hoewel rampen altijd hebben plaats gevonden, varieert de manier waarmee men hiermee omgaat in verschillende landen. Waar sommige landen structurele statutaire regelingen hebben voor financiële compensatie voor slachtoffers, werken andere landen met ad hoc maatregelen. Een eerdere internationale vergelijking uit 2006 liet zien dat de situatie in Nederland achterbleef op een aantal gebieden. Bruggeman en Faure onderzoeken in hoeverre de situatie nu is veranderd.