COVID-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid

COVID-19 heeft de samenleving op veel vlakken hard geraakt. Waar eerst alle aandacht ging naar de verspreiding, dreiging voor de gezondheid en druk op de gezondheidszorg, is er nu ook aandacht voor de bredere impact van het virus en de genomen maatregelen. De WRR en KNAW vroegen vooraanstaande wetenschappers naar hun visie op de belangrijkste beleidsopgaven voor Nederland op hun vakgebied. Vervolgens is hen gevraagd naar de gevolgen van de COVID-19-pandemie hierop. De bijdragen zijn gebundeld in COVID-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid.

De bundel biedt een zeer rijk overzicht van de langetermijnontwikkelingen op acht hoofdthema’s: gezondheid, economie, samenleving, duurzaamheid & leefomgeving, kennis & technologie, recht, bestuur en internationaal.

De bundel is de tweede publicatie in een reeks van drie. Begin juni publiceerden de WRR en KNAW een tussentijds bericht voor de informateur met vijf mogelijke scenario’s voor het verdere verloop van de pandemie. In het najaar volgt een afrondende publicatie met de bevindingen van de WRR en de KNAW.

Over de samenwerking WRR en KNAW

Wat betekent de coronacrisis voor de langetermijnopgaven voor beleid? Met deze vraag zijn de KNAW en WRR in maart 2021 een studie gestart om die strategische beleidsvragen voor de komende vijf jaar in beeld te brengen. Hierbij kijken zij zowel naar de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie als naar de bredere beleidsopgaven. Met de studie beogen de WRR en de KNAW de beleidsopgaven voor de komende jaren in beeld te brengen en zo wetenschappelijk-strategische handvatten te bieden ten behoeve van het regeringsbeleid.