Lessen voor arbeidsmigratie in de Nederlandse zorg: een interview- en literatuurstudie

In het Working Paper Lessen voor arbeidsmigratie in de Nederlandse zorg: een interview- en literatuurstudie trekken de auteurs lessen voor een effectieve wijze om personeel uit het buitenland in te zetten in de Nederlandse zorg. Ook bespreken zij lokale en mondiale ethische overwegingen die samenhangen met arbeidsmigratie in de zorg.