Werk, zaligmakend of ziekmakend? De relatie tussen arbeid en gezondheid

Op basis van literatuur beantwoordt de auteur een aantal vragen over de relatie tussen arbeid en gezondheid. Hoe belangrijk is werk voor de gezondheid van mensen? Kun je ook ziek worden door gebrek aan werk? Hoe vaak komt het in Nederland voor dat mensen ziek  worden van het werk? Welke kenmerken van het werk veroorzaken het vaakst ziekte door het werk: wat is (on)gezond werk? Wat zijn in Nederland de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking?