Waarde van werk in Nederland

In dit Working Paper onderzoekt de auteur wat basis van analyse van nationale en internationale data gezegd kan worden over: de waarden die mensen in Nederland hechten aan het werk; in hoeverre deze waarden veranderd zijn in de afgelopen decennia; en hoe mensen van elkaar verschillen in termen van belangrijke kenmerken, zoals gender, leeftijd, opleidingsniveau of contractvorm.

Working Paper nr. 38 Waarde van werk is geschreven door Wieteke Conen, postdoctoraal onderzoeker aan het Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies van de University of Amsterdam.

Dit Working Paper is een van de achtergrondstudies die zijn uitgevoerd voor het WRR-rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht.

De serie ‘Working Papers’ omvatten studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteurs.