De school als doorgangshuis. Omgaan met tijdelijke migratie in het onderwijs.

In het Working Paper De school als doorgangshuis. Omgaan met tijdelijke migratie in het onderwijs gaan Hanneke Leeuwestein en Meike Bokhorst in op het komen en gaan van migrantenkinderen. De verblijfsduur van migranten in Nederland verschilt onderling sterk en is bovendien vaak onvoorspelbaar. Voor het onderwijs leidt deze mobiliteit tot onvoorspelbare zijinstroom en zijuitstroom van migrantenleerlingen. Steeds vaker fungeren scholen als een soort doorgangshuis voor een divers scala aan leerlingen.

Welke opgaven?

Het paper laat zien voor welke opgaven de verschillende onderwijsinstituties, van de voorschool tot het hoger onderwijs,  zich gesteld zien. Er wordt onderzocht welke initiatieven er bestaan om de onderwijskwaliteit te waarborgen in klassen waar migrantenleerlingen tijdelijk en tussentijds in- en uitstromen. Op basis van literatuurstudie en gesprekken zijn enkele lessen verzameld voor overheden. Regionale samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen zijn nodig om pieken in de instroom op te vangen. Dit draagt ook bij aan de onderwijskwaliteit. Het paper sluit af met het schetsen van enkele beleidsdilemma’s, waaronder het spanningsveld tussen de onvoorspelbare verblijfsduur van nieuwkomers en het huidige integratiebeleid.

WRR Working paper 29 is geschreven in het kader van het project ‘Migratiediversiteit’ waarin de WRR onderzoekt hoe (de)centrale overheden om kunnen gaan met de toegenomen migratiediversiteit. In dit kader wil de WRR de verschillende kansen, knelpunten en belevingen rond migratiediversiteit in beeld brengen.