Verkenning van redzaamheid

In deze publicatie onderzoekt de auteur (Gijs Custers) in welke mate het bezit van verschillende hulpbronnen samenhangt met redzaamheid en hoe redzaamheid varieert al naar gelang de groep waartoe iemand behoort. In het tweede deel van deze paper wordt meer specifiek gekeken naar het belang van mentale vermogens voor redzaamheid.

Het project Maatschappelijke scheidslijnen behandelt de algemene vraag wat tegenwoordig de belangrijkste scheidslijnen in onze samenleving zijn. In hoeverre we die scheidslijnen als problematisch of zorgelijk moeten kwalificeren, en wat we zo nodig tegen die scheidslijnen kunnen doen. In de oriƫnterende fase van dit project wezen verschillende gesprekspartners van de WRR op een mogelijke scheidslijn tussen mensen die wel of niet in staat zijn zich te redden in de participatiesamenleving. Bestaat er een scheidslijn tussen mensen die redzaam en mensen die niet redzaam zijn?