Swing States. De positie van India en Brazilië in het debat over cyber governance

De nog onbesliste positie van Brazilië en India in het internationale debat over het cyberdomein wordt in dit paper nader besproken.

De serie ‘Working Papers’ omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.