Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle

In deze video van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid wordt het adviesrapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle kort toegelicht. De video bestaat uit een kleurrijke animatie van iemand aan het stuur op een boot. Daarbij worden het dashboard van de boot, de golven, het stuurwiel, de koers en het kompas als illustratieve metaforen gebruikt voor de punten die in de tekst genoemd worden.

In deze video van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid wordt het adviesrapport 'Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle' kort toegelicht.
De video bestaat uit een kleurrijke animatie van iemand aan het stuur op een boot. Daarbij worden het dashboard van de boot, de golven, het stuurwiel, de koers en het kompas als illustratieve metaforen gebruikt voor de punten die in de tekst genoemd worden.

VOICE-OVER: "Veel burgers ervaren onzekerheid en een gebrek aan grip op hun leven. Dit vergroot de kans op mentale en fysieke gezondheidsproblemen en kan zelfs leiden tot eerder overlijden. Gebrek aan grip kan ook leiden tot het gevoel dat de samenleving de verkeerde kant op gaat en tot vertekende wereldbeelden en overtuigingen. 

Alle reden voor de overheid ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk grip hebben op hun leven. In het rapport ‘Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle adviseert de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in te zetten op het vergroten van de grip van burgers. 

Met grip bedoelen we de mate waarin mensen in staat zijn door eigen handelen gewenste levensuitkomsten te bereiken, zoals voldoende inkomen, een prettige woning en iets betekenen voor je omgeving en de wereld. Wanneer werknemers bijvoorbeeld meer keuze hebben over het aantal werkuren kunnen zij beter omgaan met onzekerheden in hun persoonlijk leven, zoals het krijgen van kinderen of het verlies van een partner. En burgers kunnen bijvoorbeeld ook meedenken bij het inrichten van de leefomgeving."

Beeldtekst:
Grip op ontwikkelingen. 

VOICE-OVER: "De WRR pleit er ook voor dat de politiek werk maakt van aantrekkelijke en solide plannen voor grote uitdagingen op het gebied van ruimtelijke inrichting, migratie en klimaatverandering. Inzetten op meer grip zorgt voor een positieve beleidsagenda. 

Een basis van bestaanszekerheid is noodzakelijk maar uiteindelijk draait het om de vraag: hoe krijgen mensen zoveel mogelijk grip op hun leven en over welke middelen, mogelijkheden en rechten moeten ze kunnen beschikken? Dát moet de leidraad zijn van het beleidsdenken: grip-denken. 

Meer weten over de aanbevelingen van de WRR? Lees het rapport en ga met ons en met elkaar in gesprek."

Logo van de WRR verschijnt in beeld. 

Beeldtekst: 
Meer weten? www.wrr.nl