Impressie presentatiebijeenkomst WRR-rapport 106 Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten

De WRR publiceerde op 16 februari 2023 zijn nieuwste rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten. Het rapport is tijdens een bijeenkomst aangeboden aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Deze video is een impressie van deze presentatiebijeenkomst.

*Muziek speelt* 

Logo WRR staat rechtsboven in beeld. 

Gijsbert Werner – Onderzoeker WRR: 
Vandaag bieden wij ons rapport 'Rechtvaardigheid in klimaatbeleid' over de verdeling van klimaatkosten, aan aan de ministers Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat en Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. In dit rapport hebben we ons daarom de vraag gesteld: hoe kunnen we nu die klimaatkosten eerlijk verdelen en waarom is dat belangrijk? 

Suzanne Hulscher – Raadslid WRR: 
Specifiek hebben we dit rapport geschreven voor beleidsmakers en dan de beleidsmakers op verschillende niveaus. Denk aan Den Haag, maar ook aan provincies, gemeentes en waterschappen. Wij willen vooral toe naar een situatie waarbij nu alleen achteraf aandacht is voor rechtvaardige verdelingen, namelijk als het fout is gegaan, naar een situatie waarbij je vooraf die afweging maakt. 

*Muziek* 

Rob Jetten – minister voor Klimaat en Energie: 
De WRR heeft met dit rapport heel goed laten zien dat we het zeker nog niet perfect doen in ons klimaatbeleid. En dat we stelselmatig meer aandacht moeten besteden aan het thema rechtvaardigheid. 

Mark Harbers – minister van Infrastructuur en Waterstaat: 
Het overzicht van rechtvaardigheidsprincipes, die tien principes uit het rapport, is daarvoor denk ik een heel handige en bruikbare gereedschapskist. 

*Muziek* 

Suzanne Hulscher – Raadslid WRR: 
Het belang van het rapport is dat we goed gaan nadenken, met z'n allen samen, over wat wij rechtvaardige verdelingen vinden van de kosten van het klimaatbeleid. 

Deelnemer: 
Ik ben natuurlijk heel erg blij dat het in de discussie nu gaat over de toekomstige generaties.

*Muziek speelt en eindigt* 

*Applaus* 

Logo WRR verschijnt op een donkerrode achtergrond.