Beschouw AI als een systeemtechnologie

Artificiële intelligentie. Een breed fenomeen, dat vele vormen kan aannemen. Van robots tot zelfrijdende auto’s en van schaakcomputers tot algoritmen op sociale media.

Momenteel staan we op een keerpunt, waarbij AI steeds nadrukkelijker vanuit het lab de samenleving ingaat. Daarom is het belangrijk de impact van AI te begrijpen.

AI is namelijk niet zomaar een technologie, maar een systeemtechnologie die onze samenleving fundamenteel zal veranderen net als bijvoorbeeld de komst van de stoommachine en elektriciteit.

AI zal, net als eerdere systeemtechnologieën, doordringen tot diep in onze samenleving terwijl de technologie zelf continu verbetert en voor innovatie zorgt in combinatie met andere technologieën.

Dit maakt AI behalve veelzijdig en complex ook onvoorspelbaar. Kortom: tijdens de komende decennia zal een grote maatschappelijke transitie plaatsvinden.

We staan voor de gezamenlijke opgave deze transitie goed vorm te geven en te leren van systeemtechnologieën uit het verleden om zo in de toekomst zoveel mogelijk van de voordelen van AI te profiteren.