Meer dan ooit nodig. Evaluatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2013-2017

Hoe functioneert de WRR in de huidige omgeving, hoe vervult de WRR zijn taken en wat is de beleidsmatige, wetenschappelijke en maatschappelijke impact van zijn werkzaamheden? Deze en andere vragen worden om de vijf jaar aan de orde gesteld door een externe evaluatiecommissie. De raadsperiode van 2013-2017 is geƫvalueerd door de Commissie Bijker. De bevindingen van de commissie zijn gepubliceerd in Meer dan ooit nodig (februari 2018).

Samenstelling evaluatiecommissie

De externe evaluatiecommissie bestond uit de volgende leden:

  • Prof. dr. ir. Wiebe E. Bijker (Voorzitter) Emeritus Hoogeleraar Technologie en Samenleving, Universiteit Maastricht
  • Prof. dr. Bea Cantillon, Directeur Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen
  • Mr. Tjibbe Joustra, Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)
  • Prof. dr. Bas ter Weel, Algemeen directeur SEO Economische Onderzoek / hoogleraar Economie, Universiteit van Amsterdam