Profiel en werkwijze Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Dit document is voorbereid door Frans Brom, Anne-Greet Keizer, Mirjan van Leijenhorst en Marjan Slob. De interviews zijn afgenomen door Marjan Slob en door haar bewerkt tot deze tekst. Dit document dient als input voor het interne gesprek binnen de WRR over wie wij zijn, waar we staan en hoe de buitenwereld de WRR ziet. Het zal ook gebruikt worden als input voor de externe evaluatie van de WRR.