Uit zicht: toekomstverkennen met beleid - 24

M.B.A. van Asselt, A. Faas, F. van der Molen, S.A. Veenman (red.)

Goede toekomstverkenning vraagt om onzekerheidsacceptatie en enthousiasme voor openheid. Ook is aandacht nodig voor het zogenoemd ‘normatief toekomstverkennen’: het aanreiken van verschillende beleidskeuzen met expliciete inschattingen van de mate waarin deze wenselijk zijn en voor wie. In Nederland is dit een blinde vlek, zo is de constatering in de WRR-Verkenning Uit zicht: toekomstverkennen met beleid (WRR-Verkenning nr. 24, 2010).

Click here for the English summary of the 24th Investigation: Exploring Futures for Policymaking.

Vergroot afbeelding Cover V24 Uit zicht 250x375
Beeld: © WRR

Blinde vlek voor onzekerheid en keuzen

Zonder beeld van de toekomst wordt beleid stuurloos. Beleidsmakers, experts en adviseurs proberen daarom met behulp van wetenschappelijke kennis na te denken over wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn. Vaak wordt daarbij te gemakkelijk blind gevaren op één type toekomstverkenning: het verkennen van de verrassingsvrije toekomst. Goede toekomstverkenning echter neemt onzekerheid serieus en houdt rekening met verschillende mogelijkheden.

Handvatten voor nadenken over toekomst

De bundel geeft handvatten om wetenschappelijke kennis op een innovatieve manier te gebruiken voor het nadenken over de toekomst. Ook worden valkuilen en uitdagingen inzichtelijk gemaakt. Met bijdragen van Harro van Lente, Erik van de Linde, Roel in 't Veld, Ed Dammers, Martijn van der Steen, Jenny Andersson en Wouter van der Torre.