Praktijken van toekomstverkenning

Toekomstverkenningen zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Wat levert dat beleidsmakers op? En wat is goed toekomst verkennen?

Niet alleen de WRR is actief op het gebied van toekomstverkenning. Overheidsdepartementen, planbureaus en kenniscentra, maar ook bedrijven zoals Shell, Essent en de Rabobank, werken al dan niet gezamenlijk aan toekomstverkennende studies. Op basis van deze verkenningen probeert men beleidskeuzes te maken die de samenleving behoeden voor mogelijke problemen in de toekomst. Ook worden er in transnationaal verband toekomstverkenningen geschreven, zoals de scenario’s van de IPCC, de OESO, de Europese Commissie en de VN.

Publicatie

De WRR-verkenning Uit zicht: toekomstverkennen met beleid is op 24 september 2010 gepresenteerd.

Uit zicht: toekomstverkennen met beleid (WRR-verkenning 24)

Goede toekomstverkenning vraagt om onzekerheidsacceptatie en enthousiasme voor openheid. Ook is aandacht nodig voor het zogenoemd ‘normatief toekomstverkennen’: het aanreiken van verschillende beleidskeuzen met expliciete inschattingen van de mate waarin deze wenselijk zijn en voor wie. In Nederland is dit een blinde vlek, zo is de constatering in deze WRR-Verkenning.