Doing Good or Doing Better - 21

Monique Kremer, Peter van Lieshout, Robert Went

Niet armoedebestrijding maar ontwikkeling zou de doelstelling moeten zijn van ontwikkelingssamenwerking. Het ‘beter doen’ betekent bovendien minder moraliseren, bescheidener en pragmatischer interveniëren, minder voorschrijven hoe het moet en maatwerk leveren. Landen moeten hun eigen ontwikkelingspad volgen, niet het onze. Dat staat in de WRR-Verkenning Doing Good or Doing. Development policies in a globalizing world (WRR-Verkenningen nr. 21, 2009).

Vergroot afbeelding Cover V21 Doing good or doing better 250x375
Beeld: © WRR

Ontwikkelingshulp inzetten voor ontwikkeling en verandering

De vraag of ontwikkelingshulp helpt, zal eerder met een volmondig ‘ja’ beantwoord kunnen worden als deze wordt ingezet voor waar het ooit, 60 jaar geleden, voor bedoeld was: ontwikkeling en systematische verandering. Nu ligt de nadruk te veel op projecten en buitelen donoren in ontwikkelingslanden over elkaar heen.

Ontwikkelingshulp opnieuw doordacht

De auteurs bieden inzicht in de ontwikkelingstrajecten op verschillende continenten en heroverwegen de notie van ontwikkeling in een globaliserende wereld op het gebied van migratie, veiligheid en internationale veiligheid. Met bijdragen van Ha-Joon Chang, Raphael Kaplinsky, Roger Riddell, Ronald Skeldon, Rob van Tulder en Fabienne Fortanier. Martine van Bijlert, Chris van der Borgh, Michael Edwards, Peter Ho, Paul Hoebink, Evelyne Huber, Nadia Molenaers en Robrecht Renard, Jan Nederveen Pieterse en Pieter Pekelharing.

Deze verkenning is uitgevoerd in het kader van het WRR-rapport Minder pretentie, meer ambitie (rapport nr. 84, 2010).