New Perspectives on Investment in Infrastructures - 19

G. Arts, W. Dicke, L. Hancher (eds.)

De afgelopen twintig jaar is in alle sectoren van de Nederlandse infrastructuren een zekere mate van commercialisering, liberalisering of privatisering doorgevoerd. Deze regimeverandering ging gepaard met vele, bedoelde en onbedoelde en soms zelfs onwenselijke, effecten. In de verkenning New Perspectives on Investment in Infrastructures (WRR-Verkenningen nr. 19, 2008) worden die effecten vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd.

Vergroot afbeelding Cover V19 New perspectives on investment 250x375
Beeld: © WRR

Van staatsmonopolie naar geliberaliseerd en volledig geprivatiseerd

Door de regimewijziging is niet langer de overheid (alleen) verantwoordelijk voor de vitale infrastructuren in Nederland. Waar voorheen publieke monopolies heersten, worden het eigendom en het beheer van de infrastructuren tegenwoordig gedeeld door meerdere publieke en private partijen. Met de verandering is bovendien meer nadruk komen te liggen op een betere dienstverlening, prijzen, efficiëntieverhoging en meer keuzemogelijkheden voor de consument.

Multidisciplinaire benadering

In deze bundel analyseren de auteurs – vanuit een economische, juridische, bestuurlijke dan wel technische invalshoek – hoe, en door wie, langetermijninvesteringen in infrastructuren onder de nieuwe omstandigheden kunnen worden gegarandeerd. Dit in het licht van de toekomstige uitdagingen waarvoor deze infrastructuren staan. Met bijdragen van: Rudi Bekkers, Theon van Dijk, A.A. van Duijn, Saskia Lavrijssen-Heijmans en Leigh Hancher, Ernst ten Heuvelhof, Hamilcar Knops, Pierre Larouche, William Melody, Jan de Pree, Geert Teisman, en Kirsten Wilkeshuis.

Deze verkenning is uitgevoerd in het kader van het WRR-rapport Infrastructures: time to invest (rapport nr. 81, 2008).