Infrastructures: time to invest

Investeringen in vitale infrastructuren als dijken en elektriciteitsnetwerken zijn op dit moment onvoldoende gewaarborgd. Een strategische heroriëntatie van het beleid is noodzakelijk om de voor deze infrastructuren belangrijke publieke belangen, zoals innovatie, duurzaamheid en leveringszekerheid, te kunnen blijven realiseren. In het rapport Infrastructures: Time to invest (rapport nr. 81, 2008) schetst de WRR de pijlers voor zo’n heroriëntatie.

Vergroot afbeelding Cover R81 Infrastructures 250x375
Beeld: © WRR

Gevaar dreigt voor publieke waarden

Eigendom en beheer van de infrastructuren worden steeds vaker gedeeld door verschillende publieke en private partijen. Het oorspronkelijke doel van deze operatie is in veel gevallen bereikt: efficiëntieverhoging, grotere klantgerichtheid en meer keuzemogelijkheden voor de consument. Bij alle infrastructurele voorzieningen dreigt echter een gevaar voor de publieke belangen op de lange termijn.

Nieuwe strategie

Een strategie die de zorg voor de lange termijn kan borgen, steunt volgens de WRR op drie pijlers: nieuwe rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokken publieke en private partijen, meer verbindingen en samenwerking tussen overheid, beheerders, toezichthouders en consumenten en een betere machtsverdeling tussen de partijen. Daarbij moet ook de internationale, en met name de Europese, dimensie worden betrokken.