Micro-foundations for Innovation Policy - 18

B. Nooteboom, E. Stam

Innovatiebeleid moet meer openheid creëren en behouden. En wel op vier dimensies: openheid voor onzekerheid in innovatie, openheid voor nieuwe uitdagers, openheid voor nieuwe contexten en openheid voor samenwerking met andersdenkenden. Deze openheid is een essentiële voorwaarde voor de creatie van nieuwe ideeën en het tot ontwikkeling laten komen van innovaties. Dat is de boodschap in de bundel Micro-foundations for Innovation Policy (WRR-Verkenningen nr. 18, 2008)

Vergroot afbeelding Cover V18 Micro-foundations for innovations 2250x375
Beeld: © WRR

Hoe werkt innovatie?

Innovatie is een belangrijke drijvende kracht achter de economische groei op de lange termijn. Maar hoe werkt innovatie? Hoe moeten we bij onderzoek en in de relatie tussen universiteiten en industrie bijvoorbeeld omgaan met de combinatie van en de spanning tussen exploitatie en exploratie en tussen stabiliteit en verandering? Hoe kunnen we bepalen of een land leidend of volgend moet zijn op het gebied van innovatie? Wat zijn de voor- en nadelen van het huidige beleid van ‘backing winners’?

Multidisciplinair onderzoek

Om te begrijpen hoe innovatie werkt, heeft de WRR een aantal deskundigen gevraagd zich te buigen over verschillende aspecten van innovatie. Zij belichten die aspecten vanuit hun eigen discipline. Met bijdragen van: Neil R. Anderson, Ron Boschma, Gerard de Vries, Rosina M. Gasteiger, Lars Heuts, Patrick Kenis, Gerrit Kronjee, Marius T.H. Meeus, Bart Nooteboom, Leon A.G. Oerlemans, Erik Stam, Leo van der Geest, en Robert Went.