Innovatie vernieuwd. Opening in viervoud

Opening voor samenwerking, opening voor verrassingen, opening voor uitdagers en opening naar buiten (nieuwe gebieden en sectoren). Dat zijn de ingrediënten van een innovatiebeleid dat innovaties daadwerkelijk tot stand brengt en verspreidt. Aldus de WRR in het rapport Innovatie vernieuwd. Opening in viervoud (rapport nr. 80, 2008).

Vergroot afbeelding Cover R80 Innovatie vernieuwd 250x375
Beeld: © WRR

Aandacht voor sociale innovatie

Innovatie is meer dan kennis en goede ideeën. Innovatie is ook een kwestie van organisatie en vaardigheden. Op alle niveaus moet daarom veel meer aandacht gaan naar sociale aspecten van innovatie. De meeste kansen om de innovatiecapaciteit van Nederland te verbeteren lijken te liggen in het veranderen van de institutionele en organisatorische condities van innovatieprocessen (in bedrijven, tussen bedrijven en in netwerken).

Nederland als hub of buzz

De WRR schetst een visie op Nederland als dé plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar waarde wordt gecreëerd door nieuwe producten en nieuwe organisatievormen te ontwikkelen. Dit in het verlengde van de traditionele functie als knooppunt (goederen- en kennisstromen). Daarvoor is het nodig ons vermogen tot samenwerking met andersdenkenden verder te ontwikkelen.