Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht - 14

D. Scheele, J.J.M. Theeuwes, G.J.M. de Vries

In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft zich een omslag voorgedaan in de dominantie bedrijfsstrategie van internalisering naar externalisering van relevante processen. Deze verandering heeft gevolgen voor de mobiliteit van de werknemer. In de verkenning Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht (WRR-Verkenningen nr. 14, 2007) staan daarom drie kernbegrippen centraal: flexibiliteit, scholing en ontslagrecht.

Vergroot afbeelding Cover V14 Arbeidsflexibiliteit 250x375
Beeld: © WRR

Flexibiliteit, scholing en ontslagrecht

Flexibiliteit vormt de aanleiding om na te denken over scholing en ontslagrecht. Een vervolgvraag is hoe deze flexibiliteit tot stand gebracht kan worden. Scholing of breder genomen employability wordt dikwijls naar voren geschoven als middel om de flexibiliteit van arbeid te verhogen. Het huidige ontslagrecht laat kansen onbenut om flexibiliteit op de arbeidsmarkt te creëren en tegelijkertijd zekerheid voor de werknemer overeind te houden.

Veranderlijke omgeving arbeidsmarkt

Deze bundel bevat een aantal studies op het gebied van flexibilisering, scholing en ontslagrecht. De vraag die heeft voorgelegen betreft de mogelijkheden van de Nederlandse arbeidsmarkt om zich aan te passen aan een steeds veranderlijker omgeving. De studies zijn verricht door auteurs met een juridische, sociologische of economische achtergrond, namelijk: Scheele, Theeuwes en De Vries, Visser en Van der Meer, Gelderblom en De Koning, Baris en Verhulp, VandenBerghe, Belot en Van Ours.

De essays uit deze verkenning zijn gebruikt ter onderbouwing van het WRR-rapport Investeren in werkzekerheid (rapport nr. 77, 2007).