Investeren in werkzekerheid

In een toekomstbestendige arbeidsmarktpolitiek moet baanzekerheid plaatsmaken voor werkzekerheid. Dat vergt een ambitieuze aanpak, waarbij scholing, loopbaanplanning, inkomensbescherming, re-integratie en sociale zekerheid worden gebundeld en op elkaar worden afgestemd. Dat schrijft de WRR in het rapport Investeren in werkzekerheid (rapport nr. 77, 2007).

Vergroot afbeelding Cover R77 Investeren in werkzekerheid 250x375
Beeld: © WRR

Belang van scholing

Een flexibele arbeidsmarkt die ook werkzekerheid geeft, is volgens de raad van groot belang voor de Nederlandse economie. Deze bevordert de productiviteitsontwikkeling en vergroot de arbeidsparticipatie. Centraal daarbij staat het investeren in de kwaliteiten van mensen. Scholing moet vooral zijn gericht op een toekomstige functie.

Nieuwe oriëntatie op arbeidsmarktpolitiek

Een flexibele arbeidsmarkt met werkzekerheid stelt nieuwe eisen aan zowel werknemers als werkgevers. Werknemers, werkgevers en overheid moeten samen veel meer dan tot nu gebruikelijk was investeren in werkzekerheid. Daartoe zullen ook de nodige regels en organisaties moeten worden aangepast. De WRR geeft hiermee een nieuwe oriëntatie voor een op de toekomst gerichte arbeidsmarktpolitiek.