Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam: één verhaal over twee wijken - 8

Godfried Engbersen, Erik Snel, Afke Weltevrede

Amsterdam en Rotterdam hanteren dezelfde strategie van sociale herovering om de leefbaarheid in achterstandswijken te verbeteren. Sociale herovering betekent dat niet alleen de veiligheid en leefbaarheid van en de woningvoorraad in de wijken moeten verbeteren, maar ook de maatschappelijke positie van de bewoners. Dat staat in de WRR-Verkenning Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam: één verhaal over twee wijken (WRR-Verkenningen nr. 8, 2005).

Vergroot afbeelding Cover V8 Sociale herovering in Amsterdam 250x375
Beeld: © WRR

Strategie van sociale herovering

Veel achterstandsbuurten kennen hardnekkige en omvangrijke problemen, waardoor ze zonder gerichte aandacht en ondersteuning niet of moeilijk op eigen kracht de probleemspiralen kunnen doorbreken. In dit soort buurten past een strategie van ‘sociale herovering’, dat wil zeggen: een massieve inzet van alle betrokkenen om de leefbaarheid te verbeteren. Stedelijke problemen in achterstandswijken kunnen niet louter door de bewoners zelf worden opgelost. Er is een vernieuwend decentraal én bovenstedelijk beleid nodig.

Meer werk nodig in de stad

Een thema dat onvoldoende terugkeert in de aanpak van ‘sociale herovering’, is het vraagstuk van arbeid en participatie. Kwetsbare wijken tellen nog altijd veel uitkeringsgerechtigden. Meer mogelijkheden om additionele arbeid te verrichten zouden de effectiviteit van de sociale herovering kunnen versterken. Daarnaast moet er meer werk komen in de stad.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het WRR-rapport Vertrouwen in de buurt (rapport nr. 72, 2005).