Bijdragen aan waarden en normen - 2

P.T. de Beer, C.J.M. Schuyt (red.)

Moeten scholen hun leerlingen de Nederlandse waarden en normen bijbrengen? Plegen allochtonen vaker misdrijven dan autochtonen omdat zij andere waarden en normen hebben? Leidt het streven naar marktwerking tot erosie van gemeenschapszin? Welke verantwoordelijkheid hebben de media bij de verspreiding van waarden en normen? Deze en vele andere vragen komen aan bod in de bundel Bijdragen aan waarden en normen (WRR-Verkenning nr.2, 2004).

Vergroot afbeelding Cover V2 Bijdragen aan waarden en normen 250x375
Beeld: © WRR

Verschillende thema's waarden- en normenproblematiek

In de verkenning worden verschillende thema’s besproken. Aan de orde komen: de economische aspecten van waarden en normen, het belang van de opvoeding voor de overdracht van waarden en normen, de rol van waarden in de medische praktijk, de rol van het onderwijs, de media, de rechtspleging, de lokale en de nationale overheid en de rol van instituties in het algemeen.

Externe deskundigen

De bundel bevat bijdragen van: G. van den Brink, G. de Vries, H. Woldring, M. Malsch, R.F.W. Diekstra, J. van Lidth de Jeude, B. Levering, L. Prick, R. Bronneman-Helmers, S. Harchaoui, W. Groot en H. Maassen van den Brink, A. Klamer, A. Mol, A. van den Berg en H. Sleurink, O. Scholten, H. Adriaansens en P. Schnabel. Zij gaven hun visie op verschillende aspecten van de waarden- en normenproblematiek op verzoek van de WRR.

De bijdragen vormden mede een inspiratiebron voor het WRR-rapport Waarden, normen en de last van het gedrag (rapport nr. 68, 2003).