Waarden, normen en de last van het gedrag

Het is de taak van de overheid om de waarden van een open samenleving en de democratische rechtsstaat te garanderen en de publieke moraal te ondersteunen. Dat constateert de WRR in het rapport Waarden, normen en de last van het gedrag (rapport nr. 68, 2003). Daarnaast is het in de eerste plaats de samenleving zelf die die waarden vormt en onderhoudt.

Vergroot afbeelding Cover R68 Waarden , normen en de last van het gedrag 250x375
Beeld: © WRR

Rol overheid en instituties

Instituties zoals scholen, media en andere maatschappelijke organisaties vervullen niet alleen hun eigen taken maar leveren ook een bijdrage aan het algemene onderhoud van waarden en normen. De overheid heeft hier vooral een stimulerende en ondersteunende rol.

Centrale en gemeenschappelijke waarden voor de toekomst

De WRR biedt ook een toekomstperspectief op de centrale en gemeenschappelijke waarden die van belang zijn voor de samenleving in de komende tien tot twintig jaar. Dat zijn de waarden van de open samenleving, zoals persoonlijke vrijheid, gelijkheid en gelijkwaardigheid, solidariteit, universaliteit, rede en rechtvaardigheid. Een grote inspanning op het gebied van onderwijs en opvoeding, waarin deze waarden een plaats innemen, is de belangrijkste voorwaarde voor de toekomst.

De WRR bracht het rapport uit op verzoek van de regering.