Toespraak staatssecretaris Klaas Dijkhoff bij in onvangstname van het WRR-rapport nr. 97 Weten is nog geen doen

Toespraak van de staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dhr. Klaas Dijkhoff bij de in de in ontvangstname van het WRR-rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid, op 24 april 2017 in Pakhuis De Règâh, Den Haag.