Onzekere veiligheid

Gezien de kwetsbaarheid van mensen, samenleving en natuurlijke omgeving is een proactieve omgang met onzekerheden vereist. Voorzorg brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor overheid, bedrijfsleven en burgers en vraagt om nieuwe activiteiten. In het rapport Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid (rapport nr. 82, 2008) adviseert de WRR om het nieuwe voorzorgsbeginsel in de grondwet op te nemen.

Click here for the English version of WRR report no. 82: Uncertain Safety.

Vergroot afbeelding Cover R82 Onzekere veiligheid 250x375
Beeld: © WRR

Niet zozeer risico’s als onzekerheden

De klassieke risicobenadering stuit op grenzen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld voedselveiligheid, nieuwe technologieën, klimaatverandering) en voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. De samenleving wordt niet zozeer geconfronteerd met risico’s maar met onzekerheden. De omgang met die onzekerheden moet worden georganiseerd.

Proactieve omgang met onzekerheden

Zo’n proactieve omgang met onzekerheden kan op verschillende manieren zijn beslag krijgen. Bijvoorbeeld door actief onderzoek te entameren of door early warningsystemen in te richten. Voor een adequaat fysiek veiligheidsbeleid moet de overheid bovendien toegang hebben tot de relevante kennis. Onafhankelijkheid van wetenschap is daarbij een essentiële voorwaarde.

De WRR bracht dit advies uit op verzoek van de regering.