Reddingsboei
Beeld: ©WRR

Onzekere veiligheid

Nederland is de afgelopen decennia een relatief veilig land geworden. Maar is onze huidige omgang met risico’s en de verdeling van verantwoordelijkheid wel toekomstbestendig?

Fysieke veiligheid

Overheden, non-gouvernementele organisaties, het bedrijfsleven en experts uiten regelmatig zorgen over onze veiligheid. Vaak gaat het daarbij om criminaliteit en terroristische bedreigingen. Maar ook onze fysieke veiligheid vraagt aandacht. Het huidige relatief hoge veiligheidsniveau vormt de uitkomst van de inspanning van velen.

De WRR onderzocht op verzoek van het kabinet wat er verandert in de verantwoordelijkheden tussen de overheid, bedrijven, civil society en individuele burgers. Centraal in het onderzoek staan de toekomstige veiligheidsproblemen en hun mogelijke gevolgen voor maatschappij en beleid. Verder onderzocht de raad op welke manier het bestuur en de maatschappij omgaan met veiligheid.

De raad heeft zijn advies uitgebracht in het rapport Onzekere veiligheid, dat op 1 oktober 2008 is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.