Beleidsgerichte toekomstverkenning: deel 2: Een verruiming van perspectief

In het rapport Beleidsgerichte toekomstverkenning deel 2: Een verruiming van perspectief (rapport nr. 25, 1983) schetst de WRR toekomstperspectieven voor zeven grote beleidsterreinen: verdelingsvraagstukken, de productie van goederen en diensten, sociaal-economisch beleid, de omgeving, cultuurpolitiek, buitenlandse politiek en het openbaar bestuur. Het rapport bevat naar zijn aard geen concrete beleidsaanbevelingen.

Click here for the English summary of WRR-Report no. 25: A Policy-Oriented Survey of the Future. Towards a Broader Perspective.

Vergroot afbeelding Cover R25 Beleidsgerichte toekomstverkenning
Beeld: © WRR

Alternatieven voor beleid

De verkenning geeft alternatieven voor beleid die voortvloeien uit de zes ideaaltypisch geformuleerde visies op de samenleving die de raad in het eerste deel van de beleidsgerichte toekomstverkenning heeft (rapport nr. 19, 1980) onderscheiden. De WRR schetst in de verkenning niet één ontwikkeling maar een aantal naast elkaar, waarvan geen zich in werkelijkheid zo zal realiseren.

Consequenties zichtbaar maken

Centraal staat de idee dat de toekomst mede wordt gevormd door politiek en maatschappelijk handelen. Het doel van de verkenning is om consequenties, ook onbedoelde, van uiteenlopende visies in onderlinge samenhang zichtbaar te maken. De waarde van deze verkenning ligt daarmee niet in haar voorspelling maar in de mogelijkheid om, in het licht van de geschetste gevolgen van bepaalde opvattingen, de publieke discussie over toekomstgericht beleid te verhelderen.