Beleidsgerichte toekomstverkenning. Deel 1: Een poging tot uitlokking

Betekenis geven aan de verschillen in politieke opstelling voor de toekomst en de medewerking krijgen van maatschappelijke groeperingen bij het uitwerken van alternatieve toekomstbeelden. Dat is het doel van de WRR bij de publicatie Beleidsgerichte toekomstverkenning. Deel 1: Een poging tot uitlokking (rapport nr. 19, 1980).

Click here for the English version of WRR-Report no. 19: A Policy-Oriented Survey of the Future: Part one: An Attempt to Challenge.

Vergroot afbeelding Cover R19 Beleidsgericht toekomstverkennen 250x375
Beeld: © WRR

Karakteristieke visies

In het rapport plaatst de WRR zes karakteristieke visies op de samenleving naast elkaar. Deze visies zijn gebaseerd op normatieve opvattingen met aanwijsbare steun in de samenleving. De politieke stromingen liberaal, socialistisch en confessioneel, en het onderscheid tussen technocratische dan wel sociocratische houdingen vormen de basis voor de visies. Deze geven het spectrum weer van de in Nederland concurrerende politieke opvattingen, voor zover die betrekking hebben op het vormgeven van de toekomst.

Toekomst betrekken bij besluitvorming

De zes karakteristieke visies vormen de basis voor te construeren toekomstbeelden. Een toekomstbeeld geeft de bedoelde en onbedoelde gevolgen aan van de visies. Door op deze manier te verduidelijken wat de gevolgen kunnen zijn van op politieke keuzen gebaseerd handelen hoopt de WRR eraan bij te dragen dat de toekomst meer in de huidige besluitvorming wordt betrokken. De zes toekomstbeelden worden verder uitgewerkt in het tweede deel van de beleidsgerichte toekomstverkenning (rapport nr. 25, 1983).