Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis

De minister voor Wetenschapsbeleid moet toezien op een meer systematische registratie van ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie. Dat is een van de aanbevelingen van de WRR in zijn rapport Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (rapport nr. 8, 1976).

Vergroot afbeelding Cover R8 Buitenlandse invloeden Nederland beschikbaarheid 250x375
Beeld: © WRR

Afhankelijkheid van buitenland

Voor de beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis is Nederland voor een groot deel aangewezen op ontwikkelingen in en contacten met het buitenland. Deze gedeeltelijke afhankelijkheid van het buitenland levert voor Nederland een aantal problemen op. In dit rapport inventariseert de WRR die problemen en doet hij hiervoor enkele aanbevelingen.

Uitwisseling onderzoekers stimuleren

Naast de meer systematische verzameling van informatie beveelt de WRR aan nieuwe wetenschappelijke en technische ontwikkelingen te gaan signaleren die van belang zijn voor overheid en samenleving. Een andere aanbeveling is dat de overheid er goed aan doet de uitwisseling van Nederlandse en buitenlandse wetenschappelijke onderzoekers te stimuleren en de algemene toegankelijkheid van informatie te borgen.