Discussienotitie Deskundige overheid

Deze discussienotitie presenteert diverse opties om te komen tot een deskundiger overheid. Sommige van deze eerste ideeën zijn relatief bescheiden en concreet. Zo kan de systematiek voor ambtelijke functiewaardering en beloning misschien zo worden aangepast dat inhoudelijke expertise meer lonend wordt. Andere ideeën zijn meer ingrijpend en agenderend.