Zelfstudie t.b.v. Evaluatiecommissie Subramaniam

Iedere vijf jaar evalueert een onafhankelijke commissie van deskundigen het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De aanbevelingen van deze commissie spelen een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de organisatie. Met deze zelfstudie voorziet de WRR de evaluatiecommissie van relevante achtergrondinformatie voor haar werkzaamheden. Ook vindt de WRR het van groot belang om met behulp van deze zelfstudie kritisch naar zijn eigen functioneren te kijken.