Debat: Hoe houdbaar zijn de verworvenheden van de rechtsstaat?

Hoe zal het de democratische rechtsstaat vergaan in de derde eeuw van Nederland? Op 1 oktober gaan wetenschappers, publicisten en studenten hierover het gesprek aan. De WRR organiseert dit debat in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter afsluiting van de viering van 200 jaar Koninkrijk.

Onder leiding van Paul Scheffer verkennen de sprekers de verworvenheden van de democratische rechtsstaat, zoals persoonlijke rechten en vrijheden; bestuurlijke stabiliteit en eenheid in verscheidenheid. Het accent ligt op de vooruitblik en de toekomst: wat zijn de contouren van Nederland voor de komende eeuw? Hoe zal het de democratische rechtsstaat vergaan? Wat zijn de mogelijke toekomstbepalende ontwikkelingen op het gebied van geopolitiek, stedelijke dynamiek, innovatie en technologie?

Sprekers zijn onder meer: Kustaw Bessems (de Volkskrant), Mark Bovens (WRR), Christien Brinkgreve (Universiteit Utrecht), Pim van der Feltz (Google), Jonathan Holslag (Vrije Universiteit Brussel), Hella Hueck (RTL), Ernst Hirsch Ballin (WRR), Andreas Kinneging (Universiteit Leiden) en Patrick van Schie (TeldersStichting).

Deze sprekers worden aan de tand gevoeld door het aanstormend talent van de nieuwe generatie, studenten uit Utrecht, Delft en Amsterdam.

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opent het symposium. Deelnemers en aanwezigen ontvangen na afloop van het symposium de essaybundel Koninkrijk der Nederlanden. Contouren van de derde eeuw. Het eerste exemplaar van deze bundel zal door de voorzitter van de WRR, André Knottnerus, worden overhandigd aan Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter van het Nationaal Comité 200 Jaar Koninkrijk.

Noot voor de redactie

Inlichtingen over deze publicatie bij M.C. van Leijenhorst, 070-356 4619/ 06-26298379, leijenhorst@wrr.nlKoninkrijk der Nederlanden. Contouren van de derde eeuw is vanaf 1 oktober beschikbaar op via WRR en te koop bij de boekhandel of via Amsterdam University Press ISBN 978 94 6298 183 6.

Over de WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid. De WRR geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen vanuit een langetermijnperspectief. Deze onderwerpen zijn sectoroverstijgend en hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken waarmee de samenleving in de toekomst te maken kan krijgen.