50 jaar WRR

Dit jaar vierde de WRR zijn 50 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan verschijnt vandaag de laatste podcast in de lustrumreeks. In deze podcast vertellen oud-stagiairs over de betekenis van hun tijd bij de WRR voor hun verdere loopbaan. In de eerdere podcasts spraken we met onze huidige en oud-voorzitters, brachten we de externe blik op ons werk in beeld en vertelden junioren en stagiairs over hun werk voor de WRR.

Terugblik

Afgelopen jaar was een roerig jaar met de tragische oorlog in de Oekraïne en de enorme uitdagingen waar Nederland op tal van terreinen voor staat. Tegelijkertijd onderstrepen deze gebeurtenissen ook het belang van op wetenschap gebaseerde strategische beleidsadvisering, gericht op de lange termijn. De afgelopen 50 jaren is er veel veranderd bij en rondom de WRR. Ten tijde van de oprichting waren de ideeën en veronderstellingen over dit type beleidsadvisering ten behoeve van regering en samenleving behoorlijk anders dan nu. Meer hierover lees je in ons magazine.

In het kader van ons lustrum ontvingen we op 24 maart Z.M. de Koning en vond aansluitend het lustrumsymposium plaats. Ook verscheen er een online lustrummagazine waarin we kijkje in onze keuken geven. Daarbij hebben de samenstellers van het tijdschrift niet alleen oog gehad voor 50 jaar terugkijken op wetenschappelijke beleidsadvisering, maar ook, zoals het de WRR betaamt, de toekomst van dit type beleidsadvisering. Verder organiseerden we dit najaar een tweedaags programma rond het bezoek van zusterorganisatie France Stratégie. Tot slot verschijnt er komend voorjaar nog een essay van de hand van Ernst Hirsch Ballin waarin de tijd en ruimte voor beleid centraal staan.