Ruimte voor bezinning. Evaluatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2018-2022

Hoe functioneert de WRR in de huidige omgeving, hoe vervult de WRR zijn taken en wat is de beleidsmatige, wetenschappelijke en maatschappelijke impact van zijn werkzaamheden? Deze en andere vragen worden om de vijf jaar aan de orde gesteld door een externe evaluatiecommissie. De raadsperiode van 2018-2022 is geëvalueerd door de Commissie Subramaniam. De bevindingen van de commissie zijn gepubliceerd in Ruimte voor bezinning (februari 2023).

Samenstelling evaluatiecommissie

De commissie bestond uit prof. dr. Vinod Subramaniam (voorzitter), voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente. De leden van de commissie waren prof. dr. Semiha Denktaş, hoogleraar Gezondheidspsychologie/Chief Diversity Officer Erasmus Universiteit Rotterdam, drs. Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning Provincie Drenthe en prof. dr. Geertrui Van Overwalle, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Katholieke Universiteit Leuven. De commissie werd ondersteund door dr. Gijsbert Werner.