Behouden door veranderen. Over bevestiging en herinrichting van de WRR

In januari 2012 heeft de WRR de externe evaluatiecommissie Smit uitgenodigd zijn functioneren kritisch te evalueren en aanbevelingen te doen voor verbetering.

De Commissie onderstreept het belang en de waarde van een instituut als de WRR. Door zijn oriëntatie op de langere termijn, multidisciplinaire aanpak en doorwrochte benadering van sectoroverschrijdende vraagstukken heeft de raad een unieke functie binnen het landschap van kennis- en adviesinstellingen en vormt hij een belangrijke verbindende schakel tussen kennis en beleid. Tegelijkertijd constateert de Commissie dat een aantal voortvarende vernieuwingen nodig is voor het behouden en versterken van de WRR in een snel veranderende beleidsmatige, maatschappelijke en internationale context. Daarvoor heeft zij concrete aanbevelingen geformuleerd.