Naar een lerende economie

Het is hoog tijd voor een strategie gericht op het verdienvermogen van Nederland. Tot deze conclusie komt de WRR in het rapport Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland (rapporten nr. 90, 2013). Centraal in zo’n strategie staat het beter gebruiken van bestaande kennis. Kenniscirculatie schraagt een lerende economie.

Click here for the English summary of WRR report no. 90: Towards a learning economy.

Vergroot afbeelding Cover Naar een lerende economie 250x375
Beeld: © WRR

Onderzoeks- en onderwijsinstellingen herijken

Een lerende economie vereist herijking van de Nederlandse onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Het landschap van onderzoeksinstellingen behoeft meer differentiatie, nu naast onderzoek en onderwijs ook de toepassing van kennis steeds belangrijker wordt. Meer samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van belang om werken en leren meer in elkaar te laten doorlopen.

Overheid beter toesnijden op nieuwe uitdagingen

De organisatie van de overheid moet meer worden toegesneden op deze nieuwe uitdagingen. Zo heeft Nederland dringend behoefte aan een nieuwe polder, waarin oude en nieuwe sociale en economische vraagstukken in samenhang worden aangepakt vanuit de kernvraag hoe een lerende economie te bevorderen.