Belang en beleid. Naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen

In de uitvoering van de sociale zekerheid zal bevordering van arbeidsparticipatie veel meer voorop moeten staan dan voorheen. De uitvoeringsorganisaties zullen zich daarom primair moeten gaan richten op preventie, re-integratie, bemiddeling en scholing. Dat schrijft de WRR in het rapport Belang en beleid. Naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen (rapport nr. 45, 1994).

Vergroot afbeelding Cover R45 Belang en beleid 250x375
Beeld: © WRR

Van uitkeringsverstrekking naar participatiebevordering

In de uitvoering zal het accent moeten verschuiven van uitkeringsverstrekking naar participatiebevordering. Verantwoordelijkheden moeten op alle niveaus van beleid en uitvoering zodanig zijn vormgegeven dat afwenteling van uitkeringslasten wordt tegengegaan. Dit kan beter worden bereikt met financiële en sociale instrumenten dan met regels.

Opties voor de aansturing

Het pleidooi voor participatiebevordering werkt de raad uit in een aantal opties voor de aansturing van de uitvoering van de sociale zekerheid. Daarin wordt de verantwoordelijkheid voor de werknemersverzekeringen achtereenvolgens gelegd bij het bedrijfsleven, de overheid en het individu. De raad spreekt zelf geen voorkeur uit voor één van deze opties.