mr. J.M. (Monique) Steijns (LLM)
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

mr. J.M. (Monique) Steijns (LLM)

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Monique Steijns is jurist en werkt bij de WRR als wetenschappelijk medewerker

Monique is betrokken geweest bij het advies en het rapport over de kansen en gevolgen van artificiële intelligentie voor de samenleving “Opgave AI”. In dat kader schreef zij ook het Working Paper  “AI van Repliek gediend”  over de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling en toepassing van AI. Mensenrechten zijn voor Monique hoofdzaak en de combinatie met nieuwe technologie een drijfveer. Monique houdt zich binnen de WRR ook bezig met het begeleiden van stagiaires.

Monique heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde af aan het Instituut voor Informatierecht (IViR). Als bedrijfsjurist op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht was zij eerder vooral werkzaam voor commerciële opdrachtgevers. Later hield zij zich voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vooral bezig met Technology Transfers.

In 2014 heeft ze een overstap gemaakt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als senior juridisch adviseur adviseerde zij bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW)  met name over privacy, vrijheid van meningsuiting en andere mensenrechten. Tussen 2014 en 2018 was Monique bij de Raad van Europa als expert verbonden aan the Steering Committee for Human Rights drafting group. Voordat Monique in 2019 bij de WRR ging werken was zij werkzaam bij een toezichthouder.

Nevenwerkzaamheden

  • Bestuursvoorzitter Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten 
  • Voorzitter Raad van Toezicht Clara Wichmann
  • Lid Raad van Toezicht Frans Hals Museum
  • Bestuurslid Stichting Literatuur Amsterdam SLAA 
  • Bestuurslid Studio Dries Verhoeven 
  • Plaatsvervangend Commissielid CWS
  • (co)-Voorzitter begeleidingscommissie mensgerichte AI