M. (Monique) Steijns
Beeld: ©M. Steijns

M. (Monique) Steijns

Functie
Wetenschappelijk medewerker

Monique is de komende maanden betrokken bij het advies over de kansen en gevolgen van artificiële intellegentie voor de samenleving.

Monique heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde af aan het Instituut voor Informatierecht (IViR).

Als bedrijfsjurist op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht was zij eerder vooral werkzaam voor commerciële opdrachtgevers. Later hield zij zich voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vooral bezig met Technology Transfers.

In 2014 heeft ze een overstap gemaakt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als senior juridisch adviseur adviseerde zij bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW)  met name over privacy, vrijheid van meningsuiting en andere mensenrechten. Tussen 2014 en 2018 was Monique bij de Raad van Europa als expert verbonden aan the Steering Committee for Human Rights drafting group. Naast haar werkzaamheden voor de WRR is Monique als jurist en onderzoeker werkzaam bij een toezichthouder.

Bij de WRR is Monique betrokken bij het project: Artificiële Intelligentie.

Nevenwerkzaamheden

  • Bestuursvoorzitter Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten 
  • Voorzitter Raad van Toezicht Clara Wichmann
  • Lid Raad van Toezicht Frans Hals Museum
  • Bestuurslid Stichting Literatuur Amsterdam SLAA 
  • Bestuurslid  Nederlandse Vereniging voor AI en Robot recht NVAIR
  • Bestuurslid Studio Dries Verhoeven 
  • (co)-Voorzitter begeleidingscommissie mensgerichte AI