Nominatie WRR-rapport voor Internet Innovatie Award 2016

Het rapport De publieke kern van het internet. Naar een buitenlands internetbeleid is genomineerd voor de Internet Innovatie Award 2016. Dit is de jaarlijkse prijs van Internet Society Nederland (ISOC) voor vernieuwende en belangwekkende initiatieven op internetgebied van eigen bodem.

Vergroot afbeelding OPTE 'The internet 2010'. Respresentatie van het internetverkeer
Beeld: ©LyonLabs, LLC and Barrett Lyon / Creative Commons

Publieke kern van het internet

De WRR beargumenteert in dit rapport dat de protocollen en standaarden die tezamen de basisinfrastructuur van het internet vormen als mondiaal publiek goed zijn te beschouwen. Voor Nederland heeft het internet grote sociaaleconomische betekenis. Het is daarom van groot belang het functioneren en de integriteit van de publieke kern van het internet veilig te stellen en die te beschermen tegen oneigenlijke interventies door staten en andere partijen. De WRR bepleit om het internet tot speerpunt van het buitenlands beleid te verheffen en formuleert aanbevelingen voor een diplomatieke agenda.

Nominaties

Naast het WRR-rapport zijn er nog negen initiatieven genomineerd. Een vakjury zal de prijs uitreiken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van ISOC op 14 januari 2016 in Amsterdam. De jury bestaat dit jaar uit Erik Huizer (SURF), Valerie Frissen (SIDN fonds), Astrid Oosenburg (PvdA), Marjolijn Bonthuis (ECP) en Teun Gautier (Publeaks).