Vertrouwen in burgers

Beleidsmakers moeten meer openstaan voor burgers die zich inzetten voor de samenleving. Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Het is daarom zaak meer te denken vanuit de burgers en hen vertrouwen en ruimte te bieden voor betrokkenheid. Dat concludeert de WRR in zijn rapport Vertrouwen in burgers (rapport nr. 88, 2012).

Click here for the English summary of WRR report no. 88: Confidence in Citizens.

Vergroot afbeelding Cover R88 Vertrouwen in burgers 250x375
Beeld: © WRR

Uitgangspunten voor een effectief betrokkenheidsbeleid

Veel meer dan wordt gedacht, zijn burgers bereid zich in te zetten voor de samenleving. Door literatuurstudie en veldwerk heeft de WRR de kansen en mogelijkheden in kaart gebracht om die burgerbetrokkenheid te vergroten. Het gaat er daarbij om burgers meer bij het beleid te betrekken, de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) burgers te vernieuwen en maatschappelijke initiatieven te verwelkomen.

Nationaal voorwaardenscheppend beleid essentieel

De kern van succesvolle participatie van burgers ligt in vertrouwen, zowel van beleidsmakers in burgers als van burgers in beleidsmakers. Lagere overheden en maatschappelijke instellingen hebben een belangrijke rol bij de praktische invulling van burgerbetrokkenheid. Zij kunnen echter niet zonder het nationale voorwaardenscheppende beleid.