Projectgroep Toekomst van werk

Voorzitter

De voorzitter is prof.dr. G.B.M. (Godfried) Engbersen

Projectgroepleden

De projectgroepleden zijn:

NB niet gelinkt zijn de leden van de projectgroep die inmiddels de WRR hebben verlaten